Stowarzyszenie Chór Mieszany „LUTNIA” Pszczyna

Członek Konfraterni Najstarszych Chórów na Śląsku

43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 15

NIP 6381801845

Regon 242345415

KRS 0000388825

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy O/Pszczyna Nr 62 8448 0004 0000 0332 2001 0001

Skład Zarządu

Prezes                    Andrzej Wicher     tel.  +48506516161

Wiceprezes          Janusz Prządka      tel.  +48600352668

Wiceprezes         Leszek Szczepańczyk

Sekretarz            Jadwiga Nachajska – Wicher

Skarbnik             Urszula Wieciech